Bilder från förr

Östergatan 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Östergatan 4

1

2 3 4

Lars Bergsten i slipsbaren med Marie-Louise Jönsson

5 6 Modellerna Ulf Green & Lars Bergsten

7 8

Börje Green bakom disken

9 10